GQ Japan | New Faces of Louis Vuitton

EDITORIAL

Photography: Hiroshi Kutomi (No.2)
Styling: Demi Demu
Assisted by: Nonoka Kameyama
Hair: Asahi
Fashion Director: Noriaki Moriguchi (GQ)

Staring: Dori Sakurada, Fumiya Takahashi, Akihisa Shiono, Toshiki Seto, Natsuki Hori, Noritaka Hamao